Σεμινάρια

 

 

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

 
Το Κέντρο ΑΧΟΝ Λάρισας είναι επίσημος Φορέας Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Κορυφαίοι επιστήμονες Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί σε θέματα φυτοπροστασίας, καταξιωμένοι στο χώρο, συνεργάζονται με το ΑΧΟΝ για την κατάρτιση των υποψηφίων με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν την επίλυση προβλημάτων φυτοπροστασίας στις καλλιέργειές τους και την απόκτηση γνώσεων για επιτυχία στις εξετάσεις του πιστοποιητικού.

Η κατάρτιση αφορά α) τη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα, β) τους κινδύνους των γεωργικών φαρμάκων, γ) την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και δ) τον εξοπλισμό εφαρμογής.
 
Σεμινάρια AXON